Systemy certyfikacji i zarządzania

Systemy certyfikacji i zarządzania

 

Światowe certyfikaty
ISO 9001 oraz ISO 14001

Opracowując solidne wspólne podstawy operacyjne dla wszystkich jednostek zależnych Lyreco, polegamy na renomowanych międzynarodowych normach jakościowych ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasze zintegrowane systemy zarządzania są certyfikowane na ich podstawie we wszystkich krajach. Dzięki temu wszystkie kwestie dotyczące jakości oraz środowiska naturalnego będą rozwiązywane w sposób, który wzbudza zaufanie interesariuszy oraz jest zrozumiały dla naszych pracowników.

 
 

Inne systemy zarządzania

OHSAS 18001

System BHP w Lyreco, powiązany z systemami zarządzania jakością oraz ochroną środowiska, opiera się na wytycznych Lyreco odnoszących się do standardu OHSAS 18001 oraz lokalnie obowiązujących przepisów prawa, wdrażanych w życie w poszczególnych jednostkach przez kierownictwo wyższego szczebla.
 

ISO 26000

W 2012 r. Lyreco przyjęło wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, ISO 26000. Celem tego dokumentu jest usystematyzowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.