Lyreco For Education

Lyreco For Education

Gdy dziecko idzie do szkoły, rośnie cały kraj!

Od 2008 roku program „Lyreco for Education” zbiera w swoich 16 oddziałach środki służące zapewnieniu dostępu do edukacji dzieciom żyjącym w złych warunkach.
 

Najważniejsze liczby:


 • 5 krajom udzielono wsparcia
 • 72 800 dzieci przyjętych do szkół*
 • 161 wybudowanych szkół*
 • 1 741 628 € zebrano i przekazano organizacjom pozarządowym

* część działań prowadzono we współpracy z Agence française de développement (Francuską Agencją Rozwoju).

Wspólna inicjatywa zbierania środków

Wydawaj i zbieraj to zasada zakorzeniona w filozofii firmy. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w zbieranie środków na trzy sposoby:
 • Działania marketingowe z udziałem klientów i dostawców, np. X kupionych produktów = 1 euro dla programu.
 • Działania międzynarodowe: hot dogi, książki, ciasta, odzież używana, karaoke, jarmark świąteczny. Wszyscy pracownicy organizują lokalne wydarzenia i w nich uczestniczą.
 • Datki: spontaniczne lub comiesięczne datki pieniężne od pracowników. Lyreco podwaja zebraną sumę.
Dla każdego projektu wybieramy międzynarodową organizację pozarządową wspierającą edukację dzieci, a także opracowujemy konkretny plan działań na podstawie lokalnych potrzeb. Ostatecznym celem każdego projektu jest utrzymanie długofalowych działań. W każdej miejscowości powołujemy lokalny komitet składający się z nauczycieli, przedstawicieli władz i rodziców, którzy przejmują odpowiedzialność za projekt edukacyjny.                             

                         2015–2018 Madagaskar

 • 17 000 dzieci otrzymało pomoc
 • 32 szkołom udzielono wsparcia
  Plan działań opierał się na czterech założeniach:
 • Odbudowa i odnowienie budynków szkolnych
 • Podniesienie jakości nauczania poprzez szkolenia nauczycieli i wyposażenie szkół
 • Zwiększenie świadomości i zaangażowania rodziców w sprawie znaczenia szkół
 • Skupienie na zapobieganiu zniszczeniom powodowanym przez trąby powietrzne
 

                     
                    Kiknij, żeby obejrzeć filmy z wypraw do Togo w 2011, 2012 i 2013 roku.

                2011-2014 Togo  zebrano 1 200 000 €

 • 60 000 dzieci otrzymało pomoc
 • 200 szkołom podstawowym udzielono wsparcia, 58 ośrodkom dla dzieci oraz 4 szkołom ponadpodstawowym
 • 49 szkół zostało wybudowanych
 • 165 dyrektorów szkół i 225 nauczycieli zostało wyszkolonych
 • 750 matek włączono w działania klubów matek
 • 3 332 uczniów zyskało dostęp do sprzętu elektronicznego
Kliknij, aby zobaczyć mapę naszych działań w regionach Kara i Savannah .

 

                       

                      2010 Brazylia zebrano 277 600 €

 • 3 000 dzieci otrzymało pomoc
 • 11 szkół otrzymało wsparcie
 • 64 nauczycieli zostało przeszkolonych

 

                       

                     2009 Wietnam zebrano 188 000 €

 • 2 300 dzieci otrzymało pomoc
 • 20 szkół

                                    
 

                 2008 Bangladesz zebrano 175 000 €

 • 8 400 dzieci otrzymało pomoc
 • 50 ośrodków opieki dla najmłodszych