Kodeks etyczny

Kodeks etyczny
Wzrost Lyreco od zawsze opiera się na czterech podstawowych wartościach:

PasJA, PERFEKCJA, SZACUNEK I SPRAWNOŚĆ

Wartości te nadal będą stanowiły fundament, na którym chcemy budować naszą przyszłość. Ważne jest zatem, żeby każdy pracownik i dostawca Lyreco rozumiał filozofię działania firmy oraz nasz sposób na osiągnięcie sukcesu. Lyreco nadało swoim zasadom etycznym formalny charakter poprzez stworzenie dwóch osobnych dokumentów.
 

Kodeks etyczny pracowników Lyreco

Przestrzeganie zasad etycznych to odpowiedzialność każdej osoby zatrudnionej w Lyreco. Pracownicy muszą ich przestrzegać oraz wdrażać je w trakcie codziennej pracy i w kontaktach z osobami spoza firmy. Lyreco oczekuje, że pracownicy zapoznają się z zasadami zawartymi w „Kodeksie etycznym Lyreco” i będą ich przestrzegać. Lyreco nie akceptuje zachowań nieetycznych lub niezgodnych z zasadami naszej organizacji.


Kodeks etyczny dostawcy

Lyreco dokłada wszelkich starań, aby współpracować jedynie z tymi dostawcami, którzy przestrzegają wysokich standardów etycznych. „Kodeks etyczny dostawcy Lyreco” pomaga firmie i jej dostawcom budować i utrzymywać relacje oparte na uczciwości, zaufaniu, szacunku, prawach poszczególnych osób, przestrzeganiu prawa i zrównoważonych praktykach biznesowych.